ZIELONA
MAŁOPOLSKA

Fotowoltaika – opłacalność dzięki dofinansowaniom

Zgodnie z wprowadzoną w 2015 roku Ustawą o OZE, udział Odnawialnych Źródeł Energii w całkowitym zużyciu energii w Polsce ma wynosić do końca 2022 roku aż 15%. Chociaż najprawdopodobniej nie uda się osiągnąć tego pułapu, instytucje państwowe starają się chociaż do niego przybliżyć. Aby zachęcić kolejne osoby do inwestowania w fotowoltaikę Nowy Sącz, nieustannie wdrażane są coraz to nowe programy dotacyjne i ulgi. Wbrew pozorom skorzystanie z nich nie wiąże się aż z tyloma formalnościami, jak mogłoby się wydawać, stanowią zaś one prawdziwy zastrzyk finansowy dla wszystkich, którzy uważają, że inwestycja w fotowoltaikę jest dla nich za droga. Poniżej przedstawiamy najważniejsze programy dofinansowań do instalacji, jaką jest fotowoltaika Nowy Sącz. Opłacalność tego przedsięwzięcia dzięki nim znacznie wzrośnie!

Czyste Powietrze

Celem programu jest zachęcenie właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych do wymiany nieefektywnych, przestarzałych systemów ogrzewania na ekologiczne i nowoczesne źródła ciepła, a także związane z tym prace termomodernizacyjne budynku – docieplenie przegród budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż rekuperacji, a także – instalacja fotowoltaiczna. Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tysięcy złotych. Wsparcie pieniężne ma formę dotacji lub pożyczki, a wysokość dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Program potrwa do 2029 roku, a podpisywanie w jego ramach umów – do 2027 roku.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna, obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku, pozwala na odliczenie od podatku aż do 53 tysięcy złotych z kosztów poniesionych na instalację fotowoltaiki w domu jednorodzinnym. Do możliwych do odliczenia kwot wliczają się ceny samych paneli fotowoltaicznych, a także sam koszt montażu. W przypadku, gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on rozłożyć odliczenia na kolejne lata – nie może to jednak trwać dłużej niż 6 kolejnych lat.

Mój Prąd

Program, którego budżet wynosi miliard złotych, uruchomiony pod koniec sierpnia 2019 roku, skierowany jest do osób fizycznych korzystających z mikroinstalacji fotowoltaicznej, wytwarzających z niej energię elektryczną przekazywaną do sieci. Dofinansowanie jest bezzwrotną dotacją pokrywającą maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Dostarczanie zgłoszeń do programu ma formę konkursu; drugi nabór wniosków trwał do 6 grudnia 2020 roku, kolejny planowany jest na drugi kwartał 2021 roku.

Dofinansowanie dla rolników „Agroenergia”

Program „Agroenergia” adresowany jest do rolników indywidualnych. Jego celem jest zachęcenie osób zamieszkujących tereny wiejskie do uniezależnienia się od dostaw prądu z elektrowni, często nieciągłych na terenach trudno dostępnych czy w sytuacjach kryzysowych, a także polepszenie jakości powietrza poprzez zamianę tradycyjnych źródeł energii na OZE. Program rozpoczął się 8 lipca 2019 roku, termin naboru wniosków będzie trwał do 20 grudnia tego samego roku bądź do wyczerpania środków. Projekt „Agroenergia” obejmuje zarówno dotacje, jak i pożyczki. Dotacje obejmują do 40% kosztów, jednak nie więcej niż 800 tysięcy złotych; pożyczki mogą wynosić zaś nawet 100% kosztów kwalifikowanych, ich kwoty wahają się między 100 tysiącami złotych a 2 milionami złotych.

Nowelizacja ustawy o OZE

Na koniec niniejszego przeglądu warto jeszcze wspomnieć o nowelizacji ustawy o OZE z 2015 roku, wprowadzonej w lipcu 2019 roku. Nowelizacja zakłada rozszerzenie definicji prosumenta – odtąd mogą nim być także mali i średni przedsiębiorcy, dla których produkcja energetyczna nie jest głównym przedmiotem działalności. Ponadto na obszarach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich możliwe będzie tworzenie spółdzielni energetycznych rozliczających się na zasadach prosumenckich. Chcesz wiedzieć więcej na temat zmian, które weszły w życie dzięki tej nowelizacji? Przeczytaj artykuł Nowelizacja ustawy o OZE – co warto wiedzieć na temat zmian ? Podsumowanie Wobec mających w ostatnim czasie miejsce zmian klimatycznych coraz częściej zauważyć można postawy proekologiczne nawet na najwyższym – krajowym i międzynarodowym – poziomie. W szczególności wdrażane są rozwiązania, które mają na celu wykluczenie przestarzałych, szkodliwych dla środowiska źródeł pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej na rzecz ekologicznych i korzystnych finansowo Odnawialnych Źródeł Energii, z których najpopularniejszą jest zdecydowanie fotowoltaika. Opłacalność tego rozwiązania, ze względu na dużą liczbę dotacji i dofinansowań, już jest bardzo wysoka i należy się spodziewać, że będzie tylko rosła.

Zielona Małopolska

+48 500 710 300

kontakt@zielonamalopolska.pl

Grunwaldzka 243, Nowy Sącz

Napisz do nas

Wyrażam zgodę