ZIELONA
MAŁOPOLSKA

Program „Moje Ciepło 2023”

Długo wyczekiwany przez wielu zainteresowanych ekologicznymi i oszczędnymi źródłami ogrzewania w nowo wybudowanych domach, został uruchomiony. Nabór wniosków wystartował 29 kwietnia 2022 roku i potrwa aż do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Jakie są warunki oraz ile można otrzymać dofinansowania w ramach tego programu?

Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej.

Cel programu „Moje Ciepło” Program „Moje Ciepło” został stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby wspomóc zakup i instalację pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych. Celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce oraz realizacja celów klimatycznych. Program ma uzupełniać istniejącą akcję „Czyste Powietrze”, skierowaną do właścicieli starszych domów, którzy mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na bardziej ekologiczne rozwiązania.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Program „Moje Ciepło” jest dostępny dla osób fizycznych, zwłaszcza właścicieli lub współwłaścicieli nowo wybudowanych domów jednorodzinnych. W ramach dofinansowania są uwzględnione:

 • wyodrębnienie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych,
 • wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego oraz jednego lokalu użytkowego, którego powierzchnia całkowita nie przekracza 20%. Budynek mieszkalny uznaje się za nowy w programie „Moje Ciepło”, jeśli na dzień składania wniosku:
 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie wniesiono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku, lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.

 

Cele, na które można otrzymać dofinansowanie w ramach „Moje Ciepło”

 

Uczestnicy programu „Moje Ciepło” mogą uzyskać dofinansowanie na zakup i instalację:

 • pomp ciepła gruntowych,
 • pomp ciepła powietrze-powietrze,
 • pomp ciepła powietrze-woda. Te urządzenia mogą służyć do ogrzewania budynku oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Wsparcie przysługuje również tym, którzy już posiadają pompę ciepła, jednak refundacja obejmuje tylko urządzenia zakupione w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Jaka jest wysokość dofinansowania w ramach „Moje Ciepło”

 

W ramach programu można otrzymać wsparcie obejmujące do 30% kosztów kwalifikowanych. Wartość dofinansowania zależy od rodzaju i ceny urządzenia. W przypadku pomp ciepła powietrze-woda lub powietrze-powietrze, maksymalna dotacja wynosi 7 000 zł. Dla pomp ciepła gruntowych, maksymalne wsparcie sięga nawet 21 000 zł.

Przykładowo, dla inwestycji w pompę ciepła powietrze-woda o wartości 15 000 zł i braku karty dużej rodziny, można uzyskać dofinansowanie wynoszące maksymalnie 4 500 zł (15 000 zł x 30% = 4 500 zł).

Natomiast dla pomp ciepła gruntowych, jeśli koszt wynosi 45 000 zł i nie posiada się karty dużej rodziny, wsparcie z „Moje Ciepło” może wynieść 13 500 zł (45 000 zł x 30% = 13 500 zł).

Czy istnieją wyższe dopłaty? NFOŚiGW przewiduje, że posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą otrzymać wyższe dofinansowanie. W przypadku tej grupy wsparcie może sięgnąć nawet 45% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać środki?

Osoby starające się o dofinansowanie będą musiały spełnić szereg warunków, w tym potwierdzić, że ich dom spełnia surowe standardy techniczne. Aktualne normy WT 2021 określają, że nowe budynki nie mogą przekraczać rocznego zapotrzebowania na energię nieodnawialną (współczynnik Ep) wynoszącego 70 kWh/m2. Beneficjenci programu „Moje Ciepło” muszą jednak spełnić jeszcze bardziej rygorystyczne kryteria:

 • w pierwszym roku programu wsparcie przysługuje tylko budynkom, których współczynnik Ep nie przekracza 63 kWh/m2 rocznie,
 • w kolejnych latach limit ten zostanie obniżony do 55 kWh/m2 rocznie.

Oznacza to, że wsparcie będzie dostępne dla energooszczędnych, doskonale ocieplonych budynków, opierających się na odnawialnych źródłach energii, takich jak energia słoneczna.

Należy również pamiętać o innych warunkach:

 • pompa ciepła musi być nowa i wyprodukowana maksymalnie 24 miesiące przed montażem,
 • pompa ciepła musi być jedynym źródłem ciepła, a program nie obejmuje wsparcia dla budynków ogrzewanych paliwami stałymi,
 • beneficjent zobowiązuje się do eksploatacji zakupionej pompy ciepła w wyznaczonej lokalizacji przez co najmniej 5 lat od daty wpływu dofinansowania z programu,
 • dotacja przysługuje tylko na zakończone przed dniem złożenia wniosku przedsięwzięcia, co oznacza, że ma formę refundacji po zakupie i instalacji urządzenia,
 • jeśli budynek jest współwłasnością, konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli oraz przedłożenie oświadczenia o braku podwójnego finansowania,
 • dofinansowanie nie jest udzielane na koszty projektu finansowanego z publicznych środków UE.

Nabór wniosków do programu „Moje Ciepło” Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania dostępnych środków.

Źródła finansowania dla „Moje Ciepło” Program jest finansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego, instrumentu stworzonego przez Unię Europejską w celu unowocześnienia sektora energetycznego w wybranych państwach członkowskich, w tym w Polsce. Fundusz jest finansowany m.in. z opłat za emisję CO2 ponoszonych przez przedsiębiorców działających w UE. Operatorem funduszu w Polsce jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przeznaczył na program „Moje Ciepło” pulę środków w wysokości 600 milionów złotych.

Dlaczego warto skorzystać z programu „Moje Ciepło”? W obliczu rosnących rachunków za ogrzewanie, wybór odnawialnych źródeł energii jest logicznym krokiem, gwarantującym oszczędności na długą metę. Wybór pompy ciepła na etapie budowy domu może także obniżyć koszty inwestycji, ponieważ nie wymaga montażu komina ani dedykowanego miejsca na składowanie opału.

Czy rozważasz zakup i instalację pompy ciepła powietrze-woda w swoim nowym domu? Zapoznaj się z pełną ofertą naszej firmy i dowiedz się, ile możesz zaoszczędzić na rachunkach!

Zielona Małopolska

+48 500 710 300

kontakt@zielonamalopolska.pl

Grunwaldzka 243, Nowy Sącz

Napisz do nas

Wyrażam zgodę