Wykonanie rekuperacji Nowy Sącz w domu szkieletowym wymaga więcej uwagi związanej z planowaniem umiejscowienia rekuperatora, skrzynek rozprężnych na poszczególnych piętrach oraz przebiegu samych kanałów wentylacyjnych.
Centralę wentylacyjną najlepiej jest umieścić w takim miejscu, aby nie był narażony na skrajnie wysokie lub niskie temperatury (nieocieplone poddasze). Czerpnię i wyrzutnię najlepiej wyprowadzić na stronę północną lub wschodnią, aby w lecie nie zasysała nam gorącego powietrza pochodzącego z nagrzanej ściany.
Kanały czerpni i wyrzutni zabezpieczyć grubą warstwą wełny, aby nie dochodziło do kondensacji pary wodnej.

Montując rekuperację w domu w technologii murowanej również porządnie zabezpieczamy kanały czerpni i wyrzutni grubą warstwą izolacji. Poniżej mamy przykład zamontowania Centrali wentylacyjnej Zehnder ComfoAir Q 450 PL w tradycyjnym domu murowanym. W podobny sposób należy wykonać montaż centrali Thessla Green AirPack4 400h i innych. Rekuperacja Nowy Sącz – szukasz?