ZIELONA
MAŁOPOLSKA

Mój Prąd 5.0 2023

 

Program znacząco przyczyniający się do popularności fotowoltaiki w Polsce, wchodzi w swoją piątą edycję. Pierwsze trzy edycje skupiały się wyłącznie na wsparciu dla elektrowni słonecznych, jednak czwarta i piąta edycja zostały rozszerzone o magazyny energii, systemy zarządzania energią oraz systemy ogrzewania. 22 kwietnia 2023 roku, w Międzynarodowy Dzień Ziemi, rusza kolejna edycja programu.

 

Jakie są kwoty dotacji dostępne w Mój Prąd 5.0?

 

Mój Prąd 5.0 – kto może skorzystać?

 

Program dotacji jest adresowany do osób fizycznych wytwarzających własną energię elektryczną. Wsparcie z programu Mój Prąd 5.0 mogą otrzymać prosumenci rozliczający się w systemie net-billing. Ci, którzy dotychczas korzystali z poprzedniego systemu rozliczeń, mogą zmienić go na net-billing w celu uzyskania wsparcia.

W ramach Mój Prąd 5.0 wyróżniono trzy grupy wnioskodawców uprawnionych do dofinansowania:

  1. Grantobiorcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing i nie otrzymali dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną.
  2. Grantobiorcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-metering (opustów) i nie skorzystali dotychczas z dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną. Warunkiem jest przejście na net-billing.
  3. Grantobiorcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-metering (opustów) i wcześniej otrzymali dofinansowanie na mikroinstalację fotowoltaiczną z programu „Mój Prąd”. Aby otrzymać dotację w ramach Mój Prąd 5.0, muszą spełnić następujące warunki: a) Mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie, musiała być przyłączona i opłacona w okresie kwalifikowalności kosztów od 1 lutego 2020 roku. b) System rozliczeń energii musiał zostać zmieniony na net-billing. c) Dofinansowanie ma obejmować dodatkowe urządzenia z zakresu programu Mój Prąd.

 

Mój Prąd 5.0 – na co można otrzymać dotację?

 

Pierwsze trzy edycje programu skupiały się jedynie na instalacjach fotowoltaicznych. Czwarta i piąta edycja programu mają na celu promowanie efektywnej i bezpiecznej energetyki. Program ma zachęcić mieszkańców do zwiększenia własnego zużycia i przechowywania energii wytworzonej z instalacji fotowoltaicznych. W ramach Mój Prąd 5.0 dostępne są również środki na magazyny energii, systemy ogrzewania oraz zarządzania energią (HEMS/EMS).

W obliczu kryzysu energetycznego i problemów z siecią energetyczną, samowystarczalne gospodarstwa domowe, wytwarzające i konsumujące własną energię, stają się coraz bardziej pożądane.

 

Wysokość dotacji w Mój Prąd 5.0 – ile można otrzymać?

 

W piątej edycji programu Mój Prąd, prosumenci mogą liczyć na maksymalną dotację w wysokości 58 tysięcy złotych. W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe kwoty dotacji.

 

 

Na co? Kwota dotacji
mikroinstalacja fotowoltaiczna do 6 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe do 7 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
do 3 000 zł (grupa 3 Wnioskodawców)
magazyn ciepła do 5 000 zł
gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda do 28 500 zł
pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej do 19 400 zł
pompa ciepła powietrze/woda do 12 600 zł
pompa ciepła powietrze/powietrze do 4 400 zł
magazyn energii elektrycznej do 16 000 zł
system zarządzania energią HEMS/EMS do 3 000 zł
kolektory słoneczne c.w.u. do 3 500 zł

Zielona Małopolska

+48 500 710 300

kontakt@zielonamalopolska.pl

Grunwaldzka 243, Nowy Sącz

Napisz do nas

Wyrażam zgodę