ZIELONA
MAŁOPOLSKA

Mój Prąd 2023

 

To inicjatywa, która odegrała kluczową rolę w rozpowszechnianiu fotowoltaiki w Polsce. Pierwsze trzy edycje koncentrowały się wyłącznie na wsparciu elektrowni słonecznych. Czwarta i piąta edycja poszerzyły program o możliwość finansowania magazynów energii, systemów ciepła oraz domowych systemów zarządzania energią (HEMS). 22 kwietnia 2023 roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, zostanie uruchomiona piąta edycja programu. Jakie kwoty dotacji są dostępne w ramach Mój Prąd 5.0?

Mój Prąd 5.0 – dla kogo?

 

Program dotacji skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Dofinansowanie z Mój Prąd 5.0 mogą uzyskać prosumenci, którzy rozliczają się w systemie net-billing. Osoby korzystające ze starszego systemu rozliczeń mogą otrzymać wsparcie, przechodząc na net-billing.

W ramach Mój Prąd 5.0 wyróżniono trzy grupy wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie:

  1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy), którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing i nie otrzymali dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną.
  2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy), którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-metering (opustów) i nie korzystali dotychczas z dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną. Wymagane jest przejście na net-billing.
  3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy), którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-metering (opustów) i wcześniej otrzymali dofinansowanie na mikroinstalację fotowoltaiczną z programu „Mój Prąd”. Aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Mój Prąd 5.0, muszą spełnić następujące warunki: a) Mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymali już dofinansowanie, musiała zostać podłączona i opłacona w okresie kwalifikowalności kosztów od 1 lutego 2020 roku. b) System rozliczeń energii musiał zostać zmieniony na net-billing. c) Dofinansowanie ma obejmować dodatkowe urządzenia z zakresu programu Mój Prąd.

 

Mój Prąd 5.0 – na co można uzyskać dotację?

 

Podkreślono już, że w pierwszych trzech edycjach wsparcie dotyczyło wyłącznie instalacji fotowoltaicznych. Czwarta i piąta edycja programu to krok w kierunku efektywnej i bezpiecznej energetyki. Program zachęca Polaków do zwiększenia własnego zużycia i przechowywania energii wytworzonej z instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo, Mój Prąd 5.0 oferuje wsparcie finansowe na magazyny energii, systemy ciepła oraz systemy zarządzania energią (HEMS/EMS).

W obecnych czasach, w których mamy do czynienia z kryzysem energetycznym i rosnącymi problemami z infrastrukturą sieciową, samowystarczalne gospodarstwa domowe, produkujące i konsumujące własną energię, stają się bardzo wartościowe.

Mój Prąd 5.0 – wsparcie finansowe i możliwość finansowania magazynów energii, HEMS, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych.

Wysokość dotacji w Mój Prąd 5.0 – na ile można liczyć? W piątej edycji programu Mój Prąd, prosumenci mogą liczyć na maksymalne wsparcie sięgające 58 tysięcy złotych. W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych. Poniższa tabela prezentuje konkretne kwoty dotacji.

 

Na co? Kwota dotacji
mikroinstalacja fotowoltaiczna do 6 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe do 7 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
do 3 000 zł (grupa 3 Wnioskodawców)
magazyn ciepła do 5 000 zł
gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda do 28 500 zł
pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej do 19 400 zł
pompa ciepła powietrze/woda do 12 600 zł
pompa ciepła powietrze/powietrze do 4 400 zł
magazyn energii elektrycznej do 16 000 zł
system zarządzania energią HEMS/EMS do 3 000 zł
kolektory słoneczne c.w.u. do 3 500 zł

Zielona Małopolska

+48 500 710 300

kontakt@zielonamalopolska.pl

Grunwaldzka 243, Nowy Sącz

Napisz do nas

Wyrażam zgodę