ZIELONA
MAŁOPOLSKA

Główne założenia programu Mój Prąd 5.0:

I. Okres kwalifikacji: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i instalacją mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz dodatkowych urządzeń, wraz z przyłączeniem mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci i aktywacją dodatkowych urządzeń, muszą mieścić się w zakresie czasowym od 01.02.2020 r. do daty złożenia wniosku).

 

II. Trzy grupy uprawnionych Wnioskodawców do ubiegania się o dofinansowanie:

 

Beneficjenci grantów (Wnioskodawcy), którzy rozliczają się ze wytwarzanej energii elektrycznej w ramach systemu net-billing i wcześniej nie otrzymali dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne,

 

Beneficjenci grantów (Wnioskodawcy), którzy rozliczają się ze wytwarzanej energii elektrycznej w ramach systemu opustów (tzw. net-metering), wcześniej nie otrzymali dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne, pod warunkiem zmiany na system rozliczeń według net-billingu,

 

Beneficjenci grantów (Wnioskodawcy), którzy rozliczają się ze wytwarzanej energii elektrycznej w ramach systemu opustów (tzw. net-metering) i już korzystali z dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne, np. z programu „Mój Prąd”, o ile:

 

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą już otrzymali dofinansowanie, została zainstalowana i opłacona w okresie kwalifikacji kosztów, tj. od 01.02.2020 r.;

 

b) przeszli na system rozliczeń według net-billingu – obowiązujący od 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii; c) zgłoszą dofinansowanie dodatkowego urządzenia zgodnie z wymogami programu „Mój Prąd”.

 

III. Wysokość wsparcia finansowego (do 50% kwalifikowalnych kosztów, maksymalnie):

 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko dla grup 1 i 2 Wnioskodawców);

 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna + dodatkowe urządzenie:

 

a) 7 000,00 zł (dla grup 1 i 2 Wnioskodawców);

 

b) 3 000,00 zł (dla grupy 3 Wnioskodawców).

 

 

Dodatkowe urządzenia:

a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:

 

1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;

 

2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła typu grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;

 

3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;

 

4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;

 

5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł

 

b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł

 

c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł

 

d) Kolektory słoneczne ciecz wodna/glikolowa: 3 500,00 zł

Zielona Małopolska

+48 500 710 300

kontakt@zielonamalopolska.pl

Grunwaldzka 243, Nowy Sącz

Napisz do nas

Wyrażam zgodę